June 2024
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
 

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KADINA KARŞI ŞİDDET

Kadına yönelik şiddet tüm Dünya kadınlarının ortak sorunudur. Bir kadın olarak şiddet görüyor iseniz, öncelikle yalnız olmadığınızı, hukuki sistemin dolayısıyla adalet düzeninin sizi koruduğunu unutmamalısınız. Size karşı şiddet uygulayan kişinin sizden uzaklaşmasını sağlamak ve işbu eylemi sebebiyle cezalandırılabilmesi için nasıl bir yol izlemeniz gerektiği Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında aşağıda ayrıntıları ile belirtilmiştir: 
• Şiddet nedir: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışlardır. 

Aile içi şiddet, aile bireylerinin yaralanmasına, sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal baskı altına alınmasına yol açan fiziki veya herhangi bir şekildeki hakaret ve davranışlardır. Şiddet mağduru aynı evde oturan kişiler olabileceği gibi, kız arkadaş, erkek arkadaş, eski eş veya nişanlı da olabilir. 

- Şiddete uğramanız halinde veya şiddete uğrama tehlikeniz var ise nereye başvurabilirsiniz:

-Karakol, Jandarma veya Savcılık, Aile Mahkemeleri: Kolluk kuvvetlerine başvurduğunuzda ifadeniz alınacak ve evraklar savcılığa gönderilecektir. Savcılık inceleme sonucunda aile içi şiddete uğradığınızı tespit ederse Aile Mahkemesine başvurarak koruma kararı verecektir. Kolluk kuvvetlerine başvurduğunuzda ücretsiz avukattan yararlanma hakkınız vardır. Talep ettiğiniz takdirde İstanbul Barosu size ücretsiz avukat atayacaktır. 
-Valilik, Kaymakamlık
-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
-Sağlık Kuruluşları
-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

- Şiddete uğramanız halinde şiddeti belgelemeniz için nereye başvurabilirsiniz:

Darp, cebir, şiddet görmeniz halinde derhal Sağlık Kuruluşlarına müracaat etmeniz gerekmektedir. Hastaneden alacağınız darp raporu gerek uzaklaştırma kararı için gerekse açmanız halinde boşanma davası 
için kullanılacaktır. Burada dikkat etmeniz husus vücudunuzdaki tüm darp izlerinin rapora geçirilmesidir. 

• Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun nedir: 
Kanunun gerekçesinde belirtildiği gibi kadına yönelik şiddet, en yoğun olarak aile içinde yaşanmaktadır. Şiddet; fiziksel, psikolojik, ekonomik açıdan mahrum bırakma ve cinsel şiddet dahil, çok çeşitli şekillerde görülebilmektedir. Şiddet mağduru kadınlarda, özgüven eksikliği, kimlik sorunu, toplumsal yaşama katılımda ve kendini ifade etmede sorunlar yaşanmaktadır. Diğer yandan şiddet yetersiz beslenmeye, kronik hastalıkların artmasına, geçici ve kalıcı hastalıklara, kronik ağrılara, anne ölümlerine ve intiharlara neden olmaktadır. Şiddete tanık olan çocuklarda ruhsal davranış bozuklukları ve okulda başarısızlık görülmekte ve ileriki yaşantılarında şiddet uygulamaya eğilimli bireyler olarak yetişerek şiddetten olumsuz etkilenmektedirler. Bu konu yalnızca kadınlar, erkekler ve çocuklar açısından değil aynı zamanda toplumumuzun geleceğinin sağlığı açısından da çok önemlidir. Bu kanun kadınları, çocukları ve aile bireylerini şiddete karşı korumakta, şiddet uygulayan kişiyi evden uzaklaştırma gibi bazı tedbirler getirmektedir. Bu Kanunun korumasından yararlanmak için şiddet uygulayan kişiyle evli olmanız gerekmemektedir. Şiddet uygulayan kocanız, ağabeyiniz, babanız olabileceği gibi eski eşiniz, nişanlınız, erkek arkadaşınız dahi olabilir.
- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan kimler yararlanır: 

-Aile içi şiddete maruz kalan eş ve çocuklar ile aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri
-Mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan ya da evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireyleri
-Tek taraflı ısrarlı takip mağdurları

- Şikayet ve ihbarda kimler bulunabilir:

-Şiddet mağduru
-Şiddeti gören, duyan, tanık olan herkes; komşu, aynı evde oturan kişi, doktor v.s. - Kanun kapsamında şiddet mağduru ile ilgili Mülki Amirler ne gibi tedbirler verebilir:
-Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlayabilir,
-Geçici maddi yardım yapılabilir,
-Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilebilir,
-Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınabilir,
-Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanabilir

- Kanun kapsamında şiddet mağduru ile ilgili Hakim tarafından ne gibi koruma tedbirler verilir:
-İşyerinin değiştirilmesi,
-Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
-22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması

- Kanun kapsamında şiddet uygulayan/şiddet uygulaması muhtemel kişi ile ilgili Hakim tarafından ne gibi önleyici tedbir kararı verilir:

-Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
-Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
-Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,
-Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,
-Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,
-Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
-Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
-Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,
-Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,
-Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması,
-Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması,
-Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar verebilir,
-Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise şiddet mağduru için tedbir nafakasına hükmedebilir

- Tedbir Kararı ne kadar bir süre için verilir:
Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde tekrar talebi mümkündür. 
- Tedbir Kararına uyulmaz ise ne olur:

-Tedbir kararına uyulmaması durumunda derhal 155-Polis’i arayınız. 
-Şiddet uygulayan/uygulaması muhtemel kişi tedbir kararını ihlal ederse ilk seferinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine,
-Tedbir kararına her aykırılıkta ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine karar verilir.

- Maddi sonuçları nelerdir:

-On altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. 
-Şiddet mağduruna nafaka ödenmesine karar verilebilir. 
-Şiddet mağdurunun Genel sağlık sigortası yok ise gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.
-Bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.

• Adli yardım nedir nasıl yararlanılır:
Adli yardım, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden geçici olarak bağışık tutulmalarının yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.
• Acil Telefon Numaraları:
-ALO 155 Polis İmdat,
-ALO 156 Jandarma İmdat
-ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı (7 Gün 24 Saat Ücretsiz Hizmet Verir)
-ALO 112 ACİL
-Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı- 0(212) 656 96 96
-İstanbul Barosu Adli Yardım 0(212) 251 63 25
 

Kadına yönelik şiddet tüm Dünya kadınlarının ortak sorunudur. Bir kadın olarak şiddet görüyor iseniz, öncelikle yalnız olmadığınızı, hukuki sistemin dolayısıyla adalet düzeninin sizi koruduğunu unutmamalısınız. Size karşı şiddet uygulayan kişinin sizden uzaklaşmasını sağlamak ve işbu eylemi sebebiyle cezalandırılabilmesi için nasıl bir yol izlemeniz gerektiği Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında aşağıda ayrıntıları ile belirtilmiştir:

·           Şiddet nedir: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışlardır.

Aile içi şiddet, aile bireylerinin yaralanmasına, sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal baskı altına alınmasına yol açan fiziki veya herhangi bir şekildeki hakaret ve davranışlardır. Şiddet mağduru aynı evde oturan kişiler olabileceği gibi, kız arkadaş, erkek arkadaş, eski eş veya nişanlı da olabilir.

v  Şiddete uğramanız halinde veya şiddete uğrama tehlikeniz var ise nereye başvurabilirsiniz:

 

ü  Karakol, Jandarma veya Savcılık, Aile Mahkemeleri: Kolluk kuvvetlerine başvurduğunuzda ifadeniz alınacak ve evraklar savcılığa gönderilecektir. Savcılık inceleme sonucunda aile içi şiddete uğradığınızı tespit ederse Aile Mahkemesine başvurarak koruma kararı verecektir. Kolluk kuvvetlerine başvurduğunuzda ücretsiz avukattan yararlanma hakkınız vardır. Talep ettiğiniz takdirde İstanbul Barosu size ücretsiz avukat atayacaktır.

ü  Valilik, Kaymakamlık

ü  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri

ü  Sağlık Kuruluşları

ü  Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri

 

v  Şiddete uğramanız halinde şiddeti belgelemeniz için nereye başvurabilirsiniz:

 

Darp, cebir, şiddet görmeniz halinde derhal Sağlık Kuruluşlarına müracaat etmeniz gerekmektedir. Hastaneden alacağınız darp raporu gerek uzaklaştırma kararı için gerekse açmanız halinde boşanma davası

için kullanılacaktır. Burada dikkat etmeniz husus vücudunuzdaki tüm darp izlerinin rapora geçirilmesidir.

 

·         Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun nedir:

Kanunun gerekçesinde belirtildiği gibi kadına yönelik şiddet, en yoğun olarak aile içinde yaşanmaktadır. Şiddet; fiziksel, psikolojik, ekonomik açıdan mahrum bırakma ve cinsel şiddet dahil, çok çeşitli şekillerde görülebilmektedir. Şiddet mağduru kadınlarda, özgüven eksikliği, kimlik sorunu, toplumsal yaşama katılımda ve kendini ifade etmede sorunlar yaşanmaktadır. Diğer yandan şiddet yetersiz beslenmeye, kronik hastalıkların artmasına, geçici ve kalıcı hastalıklara, kronik ağrılara, anne ölümlerine ve intiharlara neden olmaktadır. Şiddete tanık olan çocuklarda ruhsal davranış bozuklukları ve okulda başarısızlık görülmekte ve ileriki yaşantılarında şiddet uygulamaya eğilimli bireyler olarak yetişerek şiddetten olumsuz etkilenmektedirler. Bu konu yalnızca kadınlar, erkekler ve çocuklar açısından değil aynı zamanda toplumumuzun geleceğinin sağlığı açısından da çok önemlidir. Bu kanun kadınları, çocukları ve aile bireylerini şiddete karşı korumakta, şiddet uygulayan kişiyi evden uzaklaştırma gibi bazı tedbirler getirmektedir. Bu Kanunun korumasından yararlanmak için şiddet uygulayan kişiyle evli olmanız gerekmemektedir. Şiddet uygulayan kocanız, ağabeyiniz, babanız olabileceği gibi eski eşiniz, nişanlınız, erkek arkadaşınız dahi olabilir.

v  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundan kimler yararlanır:

 

ü  Aile içi şiddete maruz kalan eş ve çocuklar ile aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri

ü  Mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan ya da evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireyleri

ü  Tek taraflı ısrarlı takip mağdurları

 

v  Şikayet ve ihbarda kimler bulunabilir:

 

ü  Şiddet mağduru

ü  Şiddeti gören, duyan, tanık olan herkes; komşu, aynı evde oturan kişi, doktor v.s. 

v  Kanun kapsamında şiddet mağduru ile ilgili Mülki Amirler ne gibi tedbirler verebilir:

ü  Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlayabilir,

ü  Geçici maddi yardım yapılabilir,

ü   Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilebilir,

ü  Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınabilir,

ü  Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanabilir

v  Kanun kapsamında şiddet mağduru ile ilgili Hakim tarafından ne gibi koruma tedbirler verilir:

ü  İşyerinin değiştirilmesi,

ü   Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi

ü  22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması

v  Kanun kapsamında şiddet uygulayan/şiddet uygulaması muhtemel kişi ile ilgili Hakim tarafından ne gibi önleyici tedbir kararı verilir:

ü  Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

ü  Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

ü  Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,

ü  Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

ü  Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,

ü  Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

ü  Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,

ü  Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

ü  Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

ü  Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması,

ü  Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması,

ü  Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim,  velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar verebilir,

ü  Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise şiddet mağduru için tedbir nafakasına hükmedebilir

v  Tedbir Kararı ne kadar bir süre için verilir:

Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde tekrar talebi mümkündür.

v  Tedbir Kararına uyulmaz ise ne olur:

ü  Tedbir kararına uyulmaması durumunda derhal 155-Polis’i arayınız.

ü  Şiddet uygulayan/uygulaması muhtemel kişi tedbir kararını ihlal ederse ilk seferinde 3 günden 10 güne kadarzorlama hapsine,

ü  Tedbir kararına her aykırılıkta ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine karar verilir.

  

v  Maddi sonuçları nelerdir:

ü  On altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, ödenecek tutar hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. 

ü  Şiddet mağduruna nafaka ödenmesine karar verilebilir.

ü  Şiddet mağdurunun Genel sağlık sigortası yok ise gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.

ü  Bu Kanun kapsamındaki başvurular ile verilen kararların icra ve infazı için yapılan işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.

·         Adli yardım nedir nasıl yararlanılır:

Adli yardım, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden geçici olarak bağışık tutulmalarının yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmetlerinden  yararlandırılmasıdır.

·         Acil Telefon Numaraları:

ü  ALO 155 Polis İmdat,

ü  ALO 156 Jandarma İmdat

ü  ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı (7 Gün 24 Saat Ücretsiz Hizmet Verir)

ü  ALO 112 ACİL

ü  Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı- 0(212) 656 96 96

ü  İstanbul Barosu Adli Yardım 0(212) 251 63 25

 
Hayata Dokun Derneği Kütüphanesi

Eğitimin sosyal hayatın desteklenmesi gereken yegane unsur olduğunu öngören Derneğimiz, 2012 yılından bu yana; Van, Muş, Tekirdağ, Diyarbakır, Trabzon ve İzmir illerindeki köy okullarına kütüphaneler açmaktadır. Her yıl ortalama 5 kütüphane açan derneğimizin...
DEVAMI...


Jehan Barbur Şarkılarıyla Hayata Dokunuyor Konseri

Sanatçı Jehan Barbur’un Hayata Dokun Derneği yararına verdiği konser İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği desteğiyle 26 Nisan 2013’te Bilgi Üniversitesi Kuştepe Ka...
DEVAMI...


Hayata Dokun’an Üniversiteler

2010’dan bu yana her yıl İstanbul Merkezli tüm devlet ve belli başlı özel üniversitelerde yapılan üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen konferans...
DEVAMI...


Tüm projeler için tıklayınız